Accrediteren maakt kwaliteit zichtbaar

De vraag naar transparantie in de (huid)zorg neemt toe. Mensen hebben steeds meer mogelijkheden om hun eigen behandelaars te kiezen. De kwaliteit van behandelaars moet daarom zichtbaar zijn voor patiënten/consumenten, maar bijvoorbeeld ook voor collega’s, andere behandelaars en zorgverzekeraars. Een manier om die kwaliteit zichtbaar te maken en te borgen is het invoeren van een accreditatiesysteem. Ook binnen de schoonheidsverzorging wordt daar over nagedacht.

De formele definitie van accreditatie luidt: de erkenning door een gezaghebbende organisatie dat een andere organisatie of persoon competent is om een bepaalde taak uit te voeren. Verschillende branches hanteren een systeem van registratie en (her)registratie, zoals bijvoorbeeld de pedicures en de huidtherapeuten. De leden die geaccrediteerd zijn, worden – als zij voldoen aan de kwaliteitscriteria – opgenomen in een kwaliteitsregister. Lees het hele artikel in de juni-editie van vakblad Schoonheidsspecialist.