Ervaar jij werkdruk?

Een eigen zaak hebben, betekent hard werken. Het druk hebben op je werk, wil niet automatisch zeggen dat je ook werkdruk ervaart. Er is pas sprake van werkdruk als de balans tussen dingen die moeten gebeuren en wat je aankunt, verstoord raakt. Het lukt je bijvoorbeeld steeds niet om behandelingen op tijd af te ronden. Of je kunt je werk niet goed doen binnen de eisen die jezelf of anderen aan je stellen. De werklast is te groot en je kunt daardoor overbelast raken.

Iemands werklast kun je objectief vaststellen. Werkdruk is dat niet. Werkdruk is eigenlijk de werklast zoals je die zelf beleeft. En die beleving kan voor iedereen weer anders zijn. Wat de een ervaart als een enorme werklast, hoeft voor een ander helemaal niet zo te zijn. Mensen reageren nu eenmaal verschillend op de taken die hij of zij moet uitvoeren. Onderzoekers beschreven eerder twee verschillende vormen van overbelasting. Kwantitatieve overbelasting betekent dat je teveel werk verricht. Er ligt teveel op je bordje en je komt simpelweg tijd te kort om alles op tijd af te krijgen. Kwalitatieve overbelasting ontstaat juist als je werk of taak die je moet uitvoeren te moeilijk voor je is en teveel van je vergt. Je bent misschien (nog) onvoldoende geschoold, of hebt het werk nog niet voldoende onder de knie. Ben je overbelast en ervaar je werkdruk, dan heeft dat altijd gevolgen voor je gezondheid. Lees het hele artikel in de juli-editie van vakblad Schoonheidsspecialist.