Europese normen schoonheidssalons

Op Europees niveau wordt gestart met de ontwikkeling van Europese normen ten aanzien van schoonheidsverzorging. Op 19 mei 2011 heeft bij NEN in Delft een oprichtingsbijeenkomst plaats voor de NEN-normcommissie ‘Professionele schoonheidssalons’. NEN licht dan toe welke kansen er liggen voor Nederlandse inbreng bij de ontwikkeling van een Europese norm. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor alle belanghebbende partijen.

Een Europese norm schoonheidsverzorging moet afspraken bevatten over onder andere kwaliteitsbewaking, ethiek en professioneel handelen, klantvoorziening en informatie, onderhoud van apparatuur, hygiëne en sterilisatie, opslag van chemicaliën en gevaarlijk materiaal en verwijdering van verontreinigd afval. Toepassing van de norm moet leiden tot een transparante, veilige en professionele Europese schoonheidsbranche. Een norm is een vrijwillige afspraak tussen partijen en heeft niet dezelfde status als wetgeving.

Brancheorganisatie ANBOS zal aanwezig zijn bij de startbijeenkomst van 19 mei. Eerder heeft ANBOS zich, na overleg met het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA), onthouden van stemming ten aanzien van een Europese norm voor schoonheidsverzorging. Herman van Venetië namens ANBOS: “De reden hiervoor is dat schoonheidsverzorging in Nederland de Code van de Schoonheidsspecialist kent die de volledige wet- en regelgeving, inclusief aanbevelingen vanuit de branche, bevat. Een dergelijke normalisatie staat voor ons dan ook niet hoog op de agenda. Nu is besloten om wel een Europese norm te ontwikkelen voor schoonheidsverzorging is het van belang dat ANBOS en HBA participeren, ook om de hoge standaard in Nederland in te brengen in de discussie.”