HBO schoonheidsverzorging, waarom?

Schermafbeelding 2016-05-27 om 08.04.41Waarom kiest ANBOS voor de ontwikkeling van een hogere beroepsopleiding (hbo) voor schoonheidsverzorging, en dan nog wel een volledige, te accrediteren bachelor? Hebben we die wel nodig als schoonheidsspecialist? Hoe verhoudt zich dat tot ons beroepsprofiel en wat hebben we er concreet aan? En hoe staan de ontwikkelingen er op dit moment voor? De antwoorden komen van Herman van Venetië, manager bestuurszaken bij ANBOS.

Een leven lang leren wordt door de schoonheidsspecialist altijd al in de praktijk gebracht. Cursussen, workshops en trainingen zijn niet nieuw. Maar om meer structuur en vooral ook erkenning aan kennis en vaardigheden te geven, kiest ANBOS er voor om een stap te maken naar een nieuw niveau: hoger beroepsonderwijs.

Een hbo-opleiding schoonheidsverzorging roept veel vragen op. De belangrijkste vraag is misschien wel: waarom? Herman van Venetië: “Om een goed antwoord te kunnen geven op het ‘waarom’ moeten we even terug in de tijd. De ontwikkeling van een hbo-opleiding moeten we los zien van de discussie over de ‘regulering cosmetische sector’ van het Ministerie van Volksgezondheid als gevolg waarvan ANBOS nieuwe beleidsvoornemens heeft geformuleerd, waaronder de toepassing van IPL/laser. Een groot deel van onze leden is particulier opgeleid en in het bezit van een of meerdere vakdiploma’s van STIVAS (A, B of losse vakspecialisaties) of vergelijkbaar. Als we, anno 2016, STIVAS A vergelijken met de opleiding niveau 3 in het middelbaar beroepsonderwijs, zijn die dan hetzelfde? Dat is de vraag. Mogen we STIVAS B – de Voortgezette Opleiding – vergelijken met mbo-4? Nog een vraag. Over de Voortgezette Opleiding werd vroeger (door scholen) gezegd dat dit hbo zou zijn. Is dat wel zo? Ik wil niets afdoen aan die traditionele opleidingsvormen. We weten wel dat je hard voor je vakdiploma’s moest werken, op gedegen particuliere opleidingsscholen, waar alle studietijd aan het vak werd besteed. Zo’n STIVAS-examen was echt geen sinecure. Iedereen die examen heeft gedaan in Den Haag zal daar zeker nog wel eens aan terugdenken.” Lees het hele interview in het meinummer van vakblad Schoonheidsspecialist.