‘Ik ben onpartijdig’

Per 1 januari 2017 moet volgens de Wkkgz iedere zorgaanbieder zijn aangesloten bij een geschilleninstantie én beschikken over een klachtenfunctionaris. Dat geldt ook schoonheidsspecialisten. Hellen van Zwienen is de nieuwe klachtenfunctionaris bij ANBOS en vakblad Schoonheidsspecialist sprak haar over deze nieuwe functie.

Wat doet een klachtenfunctionaris?

“Wat er moet er gebeuren als iemand een klacht over de zorg heeft, staat allemaal vermeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hierin staat dat iedere zorgaanbieder – en daaronder vallen ook schoonheidsspecialisten als “andere zorg” – moet kunnen beschikken over een klachtenfunctionaris. ANBOS heeft dit centraal voor haar leden geregeld door mij in dienst te nemen. Zo hoeft niet iedere ondernemer zelf een klachtenfunctionaris te regelen of in dienst te nemen want dat is onbegonnen werk. Bij de klachtenfunctionaris kan de consument/cliënt terecht met een klacht over de zorg die hij heeft gekregen. De klachtenfunctionaris richt zich op het vinden van een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. De functionaris handelt zowel in het belang van de cliënt als de zorgverlener, met als doel te komen tot een duurzame oplossing en herstel van de relatie tussen cliënt en zorgverlener. Ik sta dus tussen de partijen en ben onafhankelijk.” Lees het hele interview in het maartnummer van de Schoonheidsspecialist.