Jantine van ’t Klooster voorgedragen

De selectiecommissie van ANBOS is na de algemene ledenvergadering van 6 juni 2017 aan de slag gegaan om een nieuwe voorzitter voor ANBOS te werven en selecteren. Hun keuze is unaniem gevallen op Jantine van ’t Klooster. Jantine is van huis uit schoonheidsspecialist en huidtherapeut. Momenteel is zij directeur-bestuurder van het Huidfonds.

Op maandag 30 oktober vindt een extra Algemene Ledenvergadering van ANBOS plaats. Dan zal Jantine van ’t Klooster officieel als kandidaat-voorzitter worden voorgedragen door het bestuur van ANBOS.