Laser en IPL voorbehouden handeling

Schermafbeelding 2016-03-22 om 16.16.48Minister Schippers is voornemens om van ‘laser en aanverwante behandelingen’ een voorbehouden handeling te maken onder de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). ANBOS is het niet eens met deze uitspraak en stelt dat Schippers met dit besluit de plank mis slaat. “ANBOS is van mening dat de regeling van minister Schippers, om IPL/Laser voor te behouden aan artsen en huidtherapeuten, beunhazen in de hand werkt en toegankelijke zorg belemmert.”

Minister Schippers wil ten onrechte IPL/laser voorbehouden aan beroepsgroepen erkend door de wet BIG. In dit wetsvoorstel wordt opgenomen dat alleen artsen en huidtherapeuten een zelfstandige bevoegdheid krijgen om te laseren, voor zover ze daarvoor zijn opgeleid. Huidtherapeuten krijgen een register onder de Wet BIG, waarmee de beroepstitel wordt beschermd. Ze krijgen een zelfstandige bevoegdheid om te laseren en vallen dan ook onder het tuchtrecht.

Schijnveiligheid

“Onnodige medicalisering”, aldus Hoogendijk, voorzitter ANBOS. “Een verschijnsel als storende overbeharing laten behandelen door artsen en huidtherapeuten maakt de zorg onnodig duur en belemmert de toegankelijkheid.” De minister zegt: “Ik kies voor patiëntveiligheid en kwaliteit.” Hoogendijk reageert hierop: “De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) krijgt de opdracht deze maatregel te handhaven, maar dat is onhaalbaar en onbetaalbaar. De minister zet met deze maatregelen goed opgeleide schoonheidsspecialisten, die deze behandelingen al vele jaren met succes uitvoeren, buitenspel. Bovendien vergroot zij hiermee het speelveld voor beunhazen. We hebben op dit moment in Nederland te weinig huidtherapeuten om aan de vraag te kunnen voldoen. Met deze maatregel creëert de minister schijnveiligheid. Daarnaast betekent deze maatregel ook dat het de branche economisch raakt, denk hierbij aan een verlies van ongeveer 90 miljoen euro.”

Vertrouwde handen

ANBOS speelt al jaren in op de patiëntveiligheid door te voorzien in een opleiding ontharingstechnieken die gelijkwaardig is aan de opleiding licht en laser van Huidtherapie. Ook ontwikkelde zij een richtsnoer in samenwerking met het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV), nu onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ondernemers met het vakdiploma ontharingstechnieken worden bij ANBOS geregistreerd en volgen om de drie jaar nascholing. Van hen zijn geen klachten bekend bij de Geschillencommissie. “De consument is zonder twijfel in vertrouwde handen bij schoonheidsspecialisten die hun vakdiploma ontharingstechnieken hebben behaald. Zij voeren deze behandeling dagelijks uit en voeren de procedure volgens de richtsnoer uit”, aldus ANBOS.

RIVM

Basis van het voorstel is het door de minister gevraagde onderzoek van het RIVM naar verschillende vormen van laseren en de mogelijke risico’s. Het RIVM concludeert dat aan alle behandelingen risico’s kleven en dat de gebruiker deskundig moet zijn. Het RIVM heeft onderzocht of er een onderscheid te maken is in de verschillende laser en IPL-behandelingen of apparatuur. Zo is gekeken of een uitzondering gemaakt zou kunnen worden voor minder risicovolle lasers en IPL-behandelingen. De conclusie van het RIVM is evenwel dat aan alle behandelingen risico’s kleven en dat in alle gevallen de gebruiker deskundig dient te zijn. “Afbakening op basis van indringdiepte of effect van de behandeling is niet mogelijk omdat verschillende typen huid, verschillend kunnen reageren. Afbakening op basis van apparatuur is niet mogelijk omdat bijvoorbeeld ook ‘lichtere’ (laag geclassificeerde) apparatuur bij herhaling ook schade kan veroorzaken.”

Maar, hetzelfde RIVM-rapport geeft aan dat niet alle vormen van “laseren” zodanig risicovol zijn dat ze als voorbehouden handeling moeten worden aangemerkt. Terecht constateert RIVM dat schoonheidsverzorging, die in de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd in zowel apparatuur als opleiding, daar de komende jaren een belangrijke rol zou kunnen spelen, en dat mogelijk te maken via een algemene maatregel van bestuur. Ook vanuit de medisch specialisten meldt het rapport dat ontharen (met IPL/laser) toch een weinig risicovolle behandeling is en niet noodzakelijkerwijs via de Wet BIG gereguleerd zou hoeven te worden’

Algemene maatregel van bestuur

De minister was afgelopen zomer nog voornemens om mogelijk in een algemene maatregel van bestuur (amvb) laserbehandelingen aan te wijzen die door een ieder mogen worden verricht. Hoe dit zich verhoudt tot een eerdere mededeling van de minister dat zij onder de indruk is van het zelfregulerend vermogen van de branche, kan ANBOS niet plaatsen. Na inwerkingtreding van eerder bedoelde wetswijziging mogen schoonheidsspecialisten niet meer zelfstandig laser, IPL en aanverwante handelingen uitvoeren, schrijft minister Schippers in haar toelichtende brief aan de Tweede Kamer. Dit geldt overigens ook voor andere beroepsgroepen, bijvoorbeeld tatoeëerders die tatoeages weglaseren. Zij kunnen nog wel in opdracht en onder verantwoordelijkheid van een bevoegd behandelaar laseren. De opdrachtgever is dan tuchtrechtelijk aanspreekbaar.

ANBOS laat het er niet bij zitten en is momenteel bezig met het opstellen van een brief aan de Tweede Kamer, waarin aangegeven wordt dat het standpunt van de minister onnodig en voorbarig is. ANBOS blijft van mening dat het voorbehouden van deze behandeling onnodige medicalisering betreft.