Niet verzekerd en geen pensioen

Eén op de vier zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’er) heeft naar eigen zeggen geen pensioenvoorziening getroffen. En één op de vijf zzp’ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. De meest genoemde reden is dat ze dit niet kunnen betalen of het te duur vinden. Dit blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 (ZEA) van TNO en het CBS, waaraan meer dan zesduizend zelfstandig ondernemers deelnamen.

 

Arbeidsongeschiktheid

Van de 873 duizend zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een hoofdinkomen uit ondernemerschap betaalde in 2015 bijna 20 procent premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) en ruim 10 procent premie voor een lijfrente. Dit is weliswaar lager dan in 2014, maar de afname van beide inkomensverzekeringen is kleiner dan in eerdere jaren. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Zelfstandigen met personeel (zmp’ers) verzekeren zich vaker tegen arbeidsongeschiktheid dan zzp’ers (33,5 tegen 19,7 procent).

Verzekerde zzp’ers droegen in doorsnee 7,0 procent van hun bruto-ondernemersinkomen af aan aov-premie en zmp’ers 7,3 procent. Bij de premies lijfrente gaat het om respectievelijk 4,1 en 3,6 procent. Het doorsnee-inkomen van zmp’ers is met 42,8 duizend euro bijna twee keer zo groot als dat van zzp’ers (23,1 duizend euro).

Pensioen

Ruim een kwart van de zzp’ers zegt geen voorziening te hebben getroffen voor het pensioen, aldus het CBS. Van de vrouwen heeft zelfs één op de drie niets geregeld. Iets meer dan de helft van de zelfstandig ondernemers zonder personeel geeft aan dat ze dit niet kunnen betalen. Andere redenen zijn dat het pensioen nog ver weg is (20 procent) of dat ze er nog niet aan toe zijn gekomen (27 procent).

Zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers) die wél voorzieningen voor het pensioen hebben getroffen, doen dat voornamelijk door te sparen of te beleggen (37 procent), of door te investeren in hun eigen woning (33 procent), waar ze op latere leeftijd van hopen te profiteren. Aangesloten zijn bij een pensioenfonds komt met 27 procent op de derde plaats.

Het treffen van pensioenvoorzieningen hangt duidelijk samen met de financiële situatie van de onderneming. Naarmate die situatie beter is, is het percentage ondernemers met een pensioenvoorziening groter. Maar ook van de ondervraagden die aangeven er financieel gezien goed tot zeer goed voor te staan, heeft ruim 16 procent niets gedaan voor het pensioen. (Bron: CBS)