Stress en veroudering

De stress die sommige moeders tijdens de zwangerschap ervaren, zou volgens onderzoekers invloed kunnen hebben op de biologische klok van het ongeboren kind. Mogelijk krijgt het kind daardoor te maken met vroegtijdige veroudering. Dat staat in een onderzoek van The Central Institute of Mental Health van de Universiteit van Heidelberg in Duitsland dat is gepubliceerd in Neuropsychopharmacology. Aan het onderzoek deden 319 pasgeboren baby’s en 318 moeders mee. De moeders kregen vragen over hun levensstijl en de hoeveelheid stress die zij ervoeren. Ook werd hen gevraagd of zij een psychische stoornis hadden, of in het verleden hadden gehad.

Kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap stressklachten hadden, bleken een verstoorde biologische klok te hebben. De kinderen van moeders die al hun hele leven aan psychische stoornissen leiden, hadden geen verstoringen in de biologische klok. Ook bleek dat het effect van de stress bij de moeder minder invloed heeft op de ontwikkeling van meisjes dan van jongens. De invloed van stress op veroudering van een mens kan onder andere worden vastgesteld door de telomeren te meten. Telomeren zijn stukjes van het DNA die tijdens celdelingen korter worden. Naarmate mensen ouder worden, verkorten de telomeren in het DNA, waardoor zij als indicatie van de biologische klok dienen. Door de lengte van de telomeren te meten, kunnen onderzoekers meten in hoeverre de biologische veroudering heeft plaatsgevonden als gevolg van de stress die een zwangere vrouw heeft ervaren tijdens de zwangerschap. Wat de precieze gevolgen zijn van verkorte telomeren voor de gezondheid op latere leeftijd, is nog niet bekend. “Maar onze bevindingen onderstrepen de noodzaak om vrouwen te ondersteunen die een verhoogd risico hebben op stress tijdens de zwangerschap”, aldus een van de onderzoekers.