WWZ in de Kookfabriek

Personeel kan ervoor zorgen dat je instituut een flinke groei doormaakt. Wie de overstap naar personeel waagt, is naast schoonheidsspecialist ook ineens werkgever. Daar zitten leuke en minder leuke kanten aan. Tijdens het tweejaarlijkse ANBOS-seminar voor Instituten met personeel konden de deelnemers kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen en aansluitend genieten van een zelfgemaakt driegangendiner…

Locatie van het IMP seminar was De Kookfabriek in Utrecht. Ruim dertig ANBOS-leden van de sectie Instituten met personeel hadden zich opgegeven. Personeelsadviseur Renée Aben ging in op de kansen die de Wet Werk en Zekerheid ondernemers kan bieden. “De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is in 2015 van kracht gegaan. Enkele belangrijke veranderingen voor de arbeidsmarkt zijn de verplichte aanzegtermijn, de ketenregeling en de mogelijkheden tot ontslag. Werkgevers moeten werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uiterlijk één maand voor afloop van het contract (de aanzegtermijn) schriftelijk informeren over het voornemen om de arbeidsovereenkomst al dan niet voort te zetten.”

Een proeftijd mag volgens de WWZ alleen afgesproken worden bij een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer. Ook de ketenregeling is veranderd. Een werknemer heeft sinds 1 juli 2015 na twee jaar en/of drie tijdelijke contracten recht op een vast dienstverband.

Met name het ontslagrecht is flink op de schop gegaan. Aben: “Er zijn nu twee vaste ontslagroutes die afhankelijk zijn van de reden van het ontslag. Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurend ziekteverzuim, kan de werknemer bij het UWV terecht. Voor ontslag vanwege persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie kan er een ontbindingsverzoek worden ingediend bij de kantonrechter. Hier is de werkgever verplicht om eerst een verbetertraject in te zetten en de werknemer heeft hierbij ook recht op een transitievergoeding. De werknemer kan bovendien in beroep gaan tegen de beslissing van de kantonrechter.” Les het hele artikel in het nog te verschijnen januari-nummer van vakblad Schoonheidsspecialist.